LA ROCA CÀMERA CLUB



- “Perfil roquerol” (Part I, 2022). Retrats de persones del poble per a la posteritat︎︎︎




- Cartells dels tallers realitzats el curs 2021/22︎︎︎




 

- Participants al taller de fisiogrames (lightpainting)︎︎︎







- Imatges finalistes del calendari de La Roca del Vallès per al 2022︎︎︎ 

LRCC. Carrer Catalunya 89, baixos. 08430 La Roca del Vallès  [ larocacameraclub@gmail.com ]